Số điện thoại: 0776661115

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Đăng Khoa

Địa chỉ:
24C Trương Định, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Tham gia hành vi cổ động gian lận mini games

Facebook:
https://www.facebook.com/heebin.ngo

Số lần bom hàng: 1

Quay lại