Số điện thoại: 0776567877

1 / 1

Họ tên:
Kỳ Thư ( thanh199114 )

Địa chỉ:
525 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại