Số điện thoại: 0774917724

Họ tên:
Đinh Ngọc

Địa chỉ:
Bắc sơn trảng bom đồng nai

Chi tiết:
Đặt hàng hẹn tới hẹn lui xong không nhận mà vẫn nói là nhận rồi

Facebook:
Đinh Ngọc

Số lần bom hàng: 1

Quay lại