Số điện thoại: 0772752081

Họ tên:
Lương Thùy Thanh Thảo

Địa chỉ:
1063/11 Huynh Tan Phat, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn thái độ bố láo

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại