Số điện thoại: 0768786623

Họ tên:
Nguyễn Đăng Thành - nhoxbuon01

Địa chỉ:
Tàu 621, Hải đội 418, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử ( đặt hàng số dt thuê bao liên tục )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại