Số điện thoại: 0768687269

Họ tên:
Chị Sáu

Địa chỉ:
69/2 nguyễn tất thành phường 13 quận 4

Chi tiết:
Đặt hàng giá trị, hàng đến báo đi chơi không nhận hủy đơn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại