Số điện thoại: 0767019964 - 0916386525

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Duy Dương

Địa chỉ:
Phường Tân Phong , Quận 7 .HCM

Chi tiết:
- Làm việc không trung thực , lạm dụng chức quyền lấy thông tin khách hàng , chiếm tài sản công

Facebook:
https://www.facebook.com/duyduong0323

Số lần bom hàng: 1

Quay lại