Số điện thoại: 0766448105

Họ tên:
Bùi Hải Bình

Địa chỉ:
Huyện Tiên Lãng thành phố HẢI PHÒNG QUÁN ỐC PHÚC LUYÊN, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Chi tiết:
- Spam đơn thái độ vô văn hóa

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại