Số điện thoại: 0764954572

1 / 1

Họ tên:
Trần Toàn

Địa chỉ:

Chi tiết:
Ship đưa hàng đến thì bảo sợ virut. gọi mãi ko nhận . mất tiền điện thoại 20p vẫn bảo cút đi. Đã đặt hàng mất công, mất tiền ship. thêm bực . má nó

Facebook:
https://www.facebook.com/tranquang.toan.777

Số lần bom hàng: 1

Quay lại