Số điện thoại: 0762325345

1 / 1

Họ tên:
Hoàng Dũng

Địa chỉ:
82 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM , Đường Võ Văn Tần, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Thằng chó đẻ bom hàng. Mang đến thì kêu đi công tác. Công tác thì đặt làm cc gì. Đéo có tiền lại đặt hàng cho sang mõm

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại