Số điện thoại: 0708997612

Họ tên:
PHẠM TRUNG KIÊN ( aichacha1997 )

Địa chỉ:
24A Lương Văn Can , Phường 15 , Quận 8

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá các shop bán hàng (11/07/2021)

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại