Số điện thoại: 0708151198

Họ tên:
Ngọc Ly

Địa chỉ:
13 Bơn Ngan, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại