Số điện thoại: 0707531304

1 / 1

Họ tên:
Su tẽnn

Địa chỉ:
Karaoke hùng vương , cùm 2, TT vĩnh bảo - tp.hải phòng

Chi tiết:
Boom hàng thất đức nghiệp quật sớm nha b!

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031037167246

Số lần bom hàng: 1

Quay lại