Số điện thoại: 0706906941

Họ tên:
Trọng Nguyễn

Địa chỉ:
53 Quốc Lộ 1a, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại