Số điện thoại: 0705110911

Họ tên:
Trân lê ( tram031 )

Địa chỉ:
743A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá hệ thống thương mại điện tử ( 12/07/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại