Số điện thoại: 0703752031

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Quỳnh như cave

Địa chỉ:
Con này làm nhân viên quán hát ở linh xuân,thủ đức. Chuyên đặt hàng nhưng có đơn lấy có đơn k. Bạn nào xui thì đúng hôm nó tiếp khách thiF nó bom còn rảnh thì nó cũng đéo lấy đâu

Chi tiết:
Tránh bán hàng cho cave

Facebook:
Vgsuo

Số lần bom hàng: 1

Quay lại