Số điện thoại: 0703238394

Họ tên:
ngo tan phát

Địa chỉ:
250/3a, đường Man Thiện Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Bom hàng quấy phá các gian hàng thương mại

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại