Số điện thoại: 0703218006

Họ tên:
Nguyễn hằng

Địa chỉ:
Khách sạn Hùng Vương, 46 Nguyễn Thế Lâm, Phường Phú Thủy, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo ( 10/06/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại