Số điện thoại: 0589813063

Họ tên:
Nguyễn Ngoc sang

Địa chỉ:
13 Đường Tân Thới Nhất 13, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại