Số điện thoại: 0584804787

Họ tên:
Lan Ngọc https://shopee.vn/lanngoc252

Địa chỉ:
Gần gạch men Long Thành Tân, Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Chi tiết:
Tỷ lệ giao hàng thành công ở shopee dưới 20% (cụ thể là 18%). Lúc lên đơn thì mua cho hết hàng, nhưng giao lại không liên lạc được, ngay lúc mùa mưa bão mà cũng không biết nghĩ cho shipper họ chạy đường cực khổ.

Facebook:
https://shopee.vn/lanngoc252

Số lần bom hàng: 1

Quay lại