Số điện thoại: 0566719676

Họ tên:
Chị Dương

Địa chỉ:
28 phố Bắc Sơn, Quang Trung, tp Hải Dương

Chi tiết:
CỐ Ý BOM HÀNG, AI BÁN CHO CON CHÓ NÀY BẮT NÓ CỌC MỚI GIAO

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại