Số điện thoại: 0565748108

1 / 1

Họ tên:
hiếu nguyễn

Địa chỉ:
ấp Trạm, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Chi tiết:
con chó này shipper điện cho nó nó kêu giao tới đi, shipper tới nó chặn số và lock page. Con chó súc vật cô hồn khốn nạn

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025410133773

Số lần bom hàng: 1

Quay lại