Số điện thoại: 0562171610

Họ tên:
Nguyen ha

Địa chỉ:
SHOP COCO BOUTIQUE - 241 PHAN VĂN TRÍ, PHƯỜNG 11, BÌNH THẠNH, HỒ CHÍ MINH

Chi tiết:
Cùng bán hàng thời trang, nhưng đặt xong, đến khi hàng đến thì nói không phải mình đặt, trong khi bên mình đã gọi lại xác nhận đơn hàng rồi mới gửi. Già rồi mà còn bom hàng.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại