Số điện thoại: 0528879994

Họ tên:
Thư Đình

Địa chỉ:
150/5 khu phố 9 Tân Biên , Biên Hòa , Đồng Nai

Chi tiết:
Boom hàng lươn lẹo

Facebook:
https://www.facebook.com/dinh.thu.3154284

Số lần bom hàng: 1

Quay lại