Số điện thoại: 0528144532

Họ tên:
Lê Xuân Sơn soncva91

Địa chỉ:
Ninh Hà, Phường Ninh Hà, Thị Xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chi tiết:
- Spam đơn quấy phá hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại