Số điện thoại: 0399705730

Họ tên:
Huy Hà

Địa chỉ:
Km20 Thị trấn Phong Hải - Huyện Bảo Thắng -Lào Cai

Chi tiết:
Ship không cọc khổ lắm

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031175502335

Số lần bom hàng: 1

Quay lại