Số điện thoại: 0398002552 - 0705478848

Họ tên:
Lê Thanh Hải

Địa chỉ:
thôn Đông Lỗ, Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Chi tiết:
lại là dân THANH HÓA

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại