Số điện thoại: 0397169414

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Nguyễn Nghĩa Trung

Địa chỉ:
Chợ Trúc ổ-mộ đạo-quế võ- Bắc ninh, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử thời kỳ dịch bệnh .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại