Số điện thoại: 0396349137

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Thanh tâm

Địa chỉ:
Xóm hậu / liên chung / tân yên / bắc giang

Chi tiết:
Boom hàng thì nghiệp m gánh nha cđ!

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017493436006

Số lần bom hàng: 1

Quay lại