Số điện thoại: 0394611733

Họ tên:
Nguyễn Văn Linh

Địa chỉ:
Nhà Văn Hóa, Xóm 7 Đốc Tín, Xóm 7, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Chi tiết:
-SPAM đơn quấy phá hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại