Số điện thoại: 0392837775

1 / 1

Họ tên:
Hàn Ny

Địa chỉ:
137 Nguyễn Tương, Phường Phú Thuỷ, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Chi tiết:
đặt hàng trên shopee xong từ chối nhận hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại