Số điện thoại: 0389282257

Họ tên:
Minh Thư

Địa chỉ:
670/87/22 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại