Số điện thoại: 0388657278

Họ tên:
Tuấn Trần - Sunny Flowes

Địa chỉ:
đường 297 Quận 9

Chi tiết:
- Gian lận giao hàng , phá khách hàng thái độ tiêu cực

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại