Số điện thoại: 0388324777

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Adams

Địa chỉ:
đàn tiểu khu 13bác ly đồng hới Quảng bình

Chi tiết:
Đặt hàng không nhận, Shop gửi đúng hàng theo đúng hình ảnh và video đồng ý rồi lúc đến bảo không thích, chặn số chặn tin nhắn từ page. Không có ý thức

Facebook:
https://www.facebook.com/adams.nguyen.986

Số lần bom hàng: 1

Quay lại