Số điện thoại: 0387991536

Họ tên:
Nguyễn tuệ Khoa

Địa chỉ:
11/2a khe sanh , p10 đà lạt, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng quấy phá hệ thống vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại