Số điện thoại: 0387480663

Họ tên:
Đinh công đáng

Địa chỉ:
Xóm 4 mỹ lương chương mỹ hà nội, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Chi tiết:
Đặt hàng chứ không bao giờ nhận.

Facebook:
0387480663

Số lần bom hàng: 1

Quay lại