Số điện thoại: 0386080696

Họ tên:
Hoa hoa

Địa chỉ:
Đc đội 1 mạch lũng đại mạch đông anh hn

Chi tiết:
Đặt gửi đúng size xong bày đặt to quá méo nhận.k có tiền lý do boom

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079329450186&mibextid=LQQJ4d

Số lần bom hàng: 1

Quay lại