Số điện thoại: 0383399405

Họ tên:
tấn Trí

Địa chỉ:
Xóm 8. thôn la châu, Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại