Số điện thoại: 0383151358

Họ tên:
ĐOÀN NGỌC HÀ

Địa chỉ:
CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP SUN HUA, Khu Công Nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú/ Số 4, tổ 11A, Phố Long Châu Sa, P. Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Chi tiết:
tự gọi đến đặt hàng để bùng hàng vì lí do dùng của bên khác k hiệu quả nên đặt bừa để trả thù

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại