Số điện thoại: 0378679466

Họ tên:
Hằng Coắt

Địa chỉ:
Thôn Thành Lập Xã Xuân Hòa Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc

Chi tiết:
Con chó chuyên boom hàng. Đặt hàng xong chặn số điện thoại người lạ shipper đi giao ko được, nhắn tin nó block luôn

Facebook:
https://www.facebook.com/coatt.hang

Số lần bom hàng: 1

Quay lại