Số điện thoại: 0378519975

1 / 1

Họ tên:
Hồng Đào

Địa chỉ:
Ấp Bà Canh.xã Tân Thành.huyện Gò Công Đông. Tỉnh tiền giang, Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Chi tiết:
- SPAM đơn BOM HÀNG gây tổn thất chi phí hệ thống hàng tiêu dùng thời kỳ dịch bệnh .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại