Số điện thoại: 0378300999

Họ tên:
Vũ Đình Hoàng

Địa chỉ:
Thạch Lựu 3, xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng - Thôn Thạch Lựu , Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phòng

Chi tiết:
Hãm lồn bom hàng địt mẹ mày

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006852720709

Số lần bom hàng: 1

Quay lại