Số điện thoại: 0375670883

Họ tên:
Khoa

Địa chỉ:
Nhà trọ 194 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại