Số điện thoại: 0375089846

1 / 1

Họ tên:
hằng thanh

Địa chỉ:
làng trang thiện kỵ hữu lũng lạng sơn , Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại