Số điện thoại: 0374502790

Họ tên:
Hoang Minhhai

Địa chỉ:
Km5Thôn cầu mè TP Hà Giang, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Chi tiết:
Đặt hàng giao đến bảo mua chỗ khác rồi. Quá mất dạy

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại