Số điện thoại: 0373378607

Họ tên:
Ng Tuyến

Địa chỉ:
Đình Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết:
Không nghe máy, boom hàng, nhắn tin không trả lời

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại