Số điện thoại: 0372456284

Họ tên:
Hải Dương, duongnguyenhoang0806

Địa chỉ:
61/9a Đường Tx 33, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo quấy phá hệ thống y tế

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại