Số điện thoại: 0372180457

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Huỳnh Bích Ngọc

Địa chỉ:
Sn 294, ấp Vĩnh Tường 1, Châu Phong, Tân Châu, An Giang

Chi tiết:
Đặt hàng ship đến nơi nó bảo không đúng hàng trong khi nó đặt srm bưởi đào của st.ives mà nó nhất quyết bảo phải màu ngà ngà mới đúng. Mình nói lý nó nói cùn "tóm lại không phải hàng mình đặt mình không lấy". Má ơi! Sợ nhất gặp khách thiếu hiểu biết thế này, lại còn ngoan cố vô trách nhiệm. Shop bán hàng cho nó cẩn thận nhé!

Facebook:
Fb Bích Ngọc

Số lần bom hàng: 1

Quay lại