Số điện thoại: 0369974833

Họ tên:
Hải Yến

Địa chỉ:
Cổng khu công nghiệp long hậu tỉnh long an

Chi tiết:
Khách đặt hàng, xác nhận ok. Shipper giao hàng tới không nghe máy, chặn số dt shipper Shop liên hệ chặn sdt shop.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100062926453568

Số lần bom hàng: 1

Quay lại