Số điện thoại: 0369782517

Họ tên:
Lăng Nguy

Địa chỉ:
thôn đông khánh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Chi tiết:
SÚC SINH, ĐẶT LẮM VÀO KHÔNG NHẬN HÀNG

Facebook:
https://www.facebook.com/lang.nguy.77

Số lần bom hàng: 1

Quay lại